Acties

Koninklijk

Comité tot

Bescherming van het

Katholiek Onderwijs

in Antwerpen

Koninklijk Cobesko VZW

Hierbij een overzicht van de komende activiteiten!

Nieuwjaarshappening vrijdag 22/01/2016

 

DAMES, MIJNE HEREN,

 

GEACHTE GENODIGDEN,

 

NAMENS ONS DAMESCOMITE, DAGELIJKS BESTUUR EN RAAD VAN BESTUUR

 

VAN KONINKLIJK COBESKO HEET IK U VAN HARTE WELKOM OP ONZE NIEUWJAARSHAPPENING.

 

DANK VOOR UW KOMST.

 

 

WE WENSEN U ALLEN EN ALLEN DIE U DIERBAAR ZIJN EEN VREDEVOL, VREUGDEVOL, GEZOND

 

EN VOORSPOEDIG 2016 TOE.

 

 

WE HEBBEN ONS PROGRAMMA VOOR HEDENAVOND ENIGSZINS GEWIJZIGD ONDERMEER

 

DAAR ONZE BISSCHOP, MGR JOHAN BONNY, ZICH OP HET LAATSTE MOMENT DIENDE TE

 

VERONTSCHULDIGEN.

 

HIJ MAAKT ONS IN IEDER GEVAL ZIJN HARTELIJKE NIEUWJAARSWENSEN EN GROETEN OVER.

 

ALS DE HERDER NIET AANWEZIG IS, KAN ZIJN KUDDE SCHAAPJES WAT SNELLER RONDHUPPELEN

 

EN SNELLER GENIETEN VAN DE GOEDE DINGEN DES LEVENS.

 

 

2015 WAS GEEN PRETTIG JAAR.

 

TERREUR HIER, TERREUR DAAR, TERREUR OVERAL.

 

DREIGINGSNIVEAUS DIE STEEDS CRESCENDO GINGEN.

 

DESONDANKS ZIJN WE ER MET ONZE VERENIGING KON. COBESKO TOCH IN GESLAAGD HONDERDEN,

 

DUIZENDEN KINDEREN TE ENTHOUSIASMEREN, TE LATEN GENIETEN VAN ONZE ACTIVITEITEN.

 

FACTA…… NON VERBA (GEEN WOORDEN MAAR DADEN)

 

 

HET WOORD BIJ DE DAAD VOEGEND OVERLOOP IK SNEL ONZE ACTIVITEITEN VAN 2015:

 

1. NIEUWJAARSHAPPENING 2015: ONTBIJTPAKETTEN TER BESCHIKKING VAN DE ANTWERPSE PAROCHIES GESTELD VOOR 150 KANSARME GEZINNEN

 

 

2. PAASACTIE KLEUTERS: DUIZENDEN LEKKERE PAASEITJES VOOR HONDERDEN KLEUTERS

 

3. INTRAMUROS HEBBEN WE ONZE RAAD VAN BESTUUR MET 3 JEUGDIGE, DYNAMISCHE EN ENTHOUSIASTE BESTUURSLEDEN UITGEBREID EN IN 1 KLAP IS DE GEMIDDELDE LEEFTIJD VAN DE BESTUURSLEDEN MET 15 JAAR GEDAALD, VAN VERJONGING GESPROKEN

 

 

4. OP INITIATIEF VAN VZW DE VLINDER WERDEN ER IN DE MAAND JUNI 40 SPEL- EN ONTBIJTPAKETTEN TER BESCHIKKING GESTELD VAN DE BASISSCHOLEN EN DE SPEELTERREINEN VAN VZW DE KORAAL

 

 

 

5. DE SPORTDAGEN : SPORT EN ONTSPANNING VOOR 620 LEERLINGEN VAN HET 4E LEERJAAR , EENS TE MEER EEN VOLTREFFER

 

 

6. DE 69E SINTERKLAASFEESTEN:

 

a) BEZOEKEN SINT EN PIETEN AAN DIVERSE SCHOLEN MET VERDELING VAN SPEELGOED

 

 

b) POPPENSCHOUWBURG VAN CAMPEN VOOR DE 1E EN 2E LEERJAREN, 10 VERTONINGEN, 1250 LEERLINGEN

 

 

 

c) THEATERVOORSTELLINGEN BIJ DE DAMES, VOOR DE 3E EN 4E LEERJAREN, 8 VOORSTELLINGEN, 1925 LEERLINGEN

 

 

d) FILMVOORSTELLINGEN IN UGC VOOR DE 5E EN 6E LEERJAREN, 3 VOORSTELLINGEN, 1120 LEERLINGEN

 

 

WAT BRENGT ONS 2016: BUSINESS AS USUAL

 

WE DOEN WAT WE DIENEN TE DOEN, EN WAT WE DOEN, DOEN WE GOED.

 

1. HEDENAVOND, STELLEN WE EENS TE MEER, ONTBIJTPAKKETJES TER BESCHIKKING VAN DE ANTWERPSE PAROCHIES VOOR 180 KANSARME GEZINNEN.

 

AAN DE AANWEZIGE VERANTWOORDELIJKEN VAN DE DIVERSE PAROCHIES, JULLIE WAARDEBONNEN LIGGEN KLAAR BIJ HET ONTHAAL, AAN DE INGANG.

 

 

2. ONZE JAARLIJKSE PAASACTIE VOOR DE KLEUTERS STAAT VOOR DE DEUR

 

 

3. VOOR DE 14E MAAL OP RIJ, ONZE SPORTDAGEN OP DONDERDAG 28 EN VRIJDAG 29 APRIL

 

 

 

4. IN HET NAJAAR PLANNEN WE, IN SAMENWERKING MET EEN BEVRIENDE VERENIGING, VZW DE VLINDER, HET PROJECT “ DE FAMILIEDAG” , EEN ALL-IN PAKKET: TOEGANG TOT DE ZOO, DE ZOO ACHTER DE SCHERMEN, EEN MAALTIJD, RANDANIMATIE EN BIJ HUISWAARTS KEREN ONTVANGST GOODIEBAG. DOELGROEP 250 KANSARME EENOUDERGEZINNEN, GROSSO MODO EEN 750-TAL OUDERS EN KINDEREN. OOK HIER GAAN WE DE ANTWERPSE

 

PAROCHIES IN BETREKKEN. DE VERANTWOORDELIJKEN VAN DE ANTWERPSE PAROCHIES ONTVANGEN DAAROVER NOG EEN PERSOONLIJK SCHRIJVEN MET DAARIN VERMELD DE MODALITEITEN.

 

 

5. EN ………. VOOR DE 70E MAAL ONZE SINTERKLAASFEESTEN

 

IK DRUK OP HET GETAL 70 .

 

DUS, DAMES, MIJNE HEREN, ONZE VERENIGING KON. COBESKO, BESTAAT DIT JAAR 70 JAAR

 

ONZE STICHTINGSAKTE DATEERT VAN 27/12/1946 EN WERD GEPUBLICEERD IN JANUARI 1947.

 

 

MEDIO DIT JAAR GAAN WE JULLIE ALLEN EEN PERSOONLIJK SCHRIJVEN LATEN GEWORDEN MET DE VOOROPGESTELDE DATA VOOR ONZE FEESTELIJKE ACTIVITEITEN.

 

 

HET FEESTCOMITE WERD OPGESTART EN LEVERT PUIK WERK AF.

 

 

IK WIL AL GERUST EEN TIPJE VAN DE SLUIER OPLICHTEN, WE DENKEN ONDER ANDERE AAN EEN HULDEBOEK, JUBILEUMBOEK OVER 70 JAAR ACTIVITEITEN KON. COBESKO.

 

WE HOUDEN JULLIE ZEKER OP DE HOOGTE EN STREVEN ERNAAR DE IDEOLOGIE VAN ONZE STICHTERS OPTIMAAL IN ERE TE HOUDEN , ZIJNDE :

 

DE MORELE EN MATERIELE BEVORDERING VAN HET VRIJ KATHOLIEK BASISONDERWIJS.

 

 

WAARVAN AKTE.

 

 

 

IK WENS JULLIE NOG EEN ZEER AANGENAME AVOND EN EEN BEHOUDEN THUISKOMST.

 

DANK U.

 

 

Klaspakketten 2015

 

Dankzij het initiatief van VZW De Vlinder, Kloosterstraat 64 te Willebroek, en ondersteund door Music For Life, werden er aan de basisscholen te Antwerpen, 40 spel- en ontbijtpaketten aangeboden.

 

Vzw De Vlinder is een organisatie die de strijd aangaat tegen de armoede en zorgt voor mensen in nood en reeds diverse initiatieven ondernam om hun doel te ondersteunen (www.vzwdevlinder.be).

 

Op 23/06/2015 werden er door de respectievelijke voorzitters van VZW De Vlinder en VZW Koninklijke Cobesko (HH. Kenneth Rumes/Roeland Fierens) enkele scholen bezocht voor overhandiging van deze paketten.

 

Op 29/06/2015 werden de overige paketten overhandigd aan de verantwoordelijke van VZW De Koraal-De Speelterreinen, waar kinderen opgevangen worden tijdens de vakantieperiode en die dus optimaal van deze spel-en ontbijtpaketten gebruik kunnen maken.

 

 

 

Nieuwjaarshappening vrijdag 23/01/2015, auditorium en patio Klooster van de Grauwzusters te Antwerpen

 

Na een verwelkoming en een korte inleiding door de voorzitter, R. Fierens, startte een korte academische zitting met de volgende sprekers:

Mgr. Johan Bonny, bisschop te Antwerpen

Dhr. Geert Van Kerckhoven, gedelegeerd bestuurder CKSA

Dhr. Roeland Fierens, voorzitter Koninklijk Cobesko VZW

 

Mgr. Johan Bonny sprak over Kerk, Gezin en Onderwijs die als een rode draad dagdagelijks het leven doorkruisen.

 

Dhr. Geert Van Kerckhoven gaf een duidelijk beeld over de uitdagingen die het Katholiek Onderwijs heden te dage ervaart en wat er op ons afkomt.

 

Dhr. Roeland Fierens gaf aan waar Koninklijk Cobesko voor staat. De core-business is ontspanning, recreatieve sportbeoefening, cultuur en lekkers brengen aan de leerlingen van de respectievelijke scholen.

Lekkers: een 9000-tal paaseieren die verdeeld worden met Pasen en speculaas in de Sinterklaasperiode

Recreatieve sportbeoefening: Sportdagen voor het 13e jaar op rij voor een 620-tal leerlingen

Ontspanning en cultuur: De Sinterklaasfeesten voor de 68e maal, bezoeken van Sint en Pieten aan de kleuters met lekkers en speelgoed, Poppenschouwburg Van Campen voor een 1300-tal leerlingen,

Theater voor een 1850-tal leerlingen en Filmvoorstelling voor een 1200-tal leerlingen.

 

De Toekomst: wat brengt ons 2015?

2 belangrijke uitdagingen:

 

Enerzijds: Uitbreiding, verjonging van de Raad van Bestuur, sociaal engagement van een aantal twintigers, dertigers en veertigers, die Koninklijk Cobesko verder uitbouwen en een sleutel naar de toekomst zijn. Dankzij hun creatieve geest, dynamiek en enthousiasme zijn we verzekerd dat we onze doelstellingen kunnen verderzetten en uitbreiden.

 

Anderzijds: uitbreiding van de sociale activiteiten naar ondersteuning van het parochiale werk.

In een eerste fase, naar dit sociaal project toe, werden via een bevriende VZW, de VZW De Vlinder, 185 ontbijtpaketten aangekocht die we onder de Antwerpse parochies verdelen ten gunste van de minderbedeelde gezinnen met kinderen. We vermoeden dat de noden hoog liggen!

VZW De Vlinder ondersteunt op haar beurt diverse sociale projecten waar onze vereniging in 2015 ook zal van genieten, door onder andere het verkrijgen van klasontbijtpaketten voor de kleuters.

 

Dit is een begin van samenwerking met de Antwerpse parochies.

Aan de vertegenwoordigers van de diverse parochies werden dan de nodige waardebons afgeleverd

om de ontbijtpaketten op te halen.

 

Tot slot zei de voorzitter ter overdenking aan allen:

 

Neem….

 

Genoeg tijd om stil te staan

 

Genoeg stilstaan om te dromen

 

Genoeg dromen om waar te maken

 

Genoeg waarmaken waarin je gelooft

 

Genoeg geloof in anderen

 

Genoeg anderen om je nabij te zijn.

 

Na deze, korte academische zitting, volgde in de schitterende patio, een uitgebreide receptie met de nodige hapjes en drankjes, muzikaal opgeluisterd door het ensemble “ Heidi en Koen”, waar allen naar hartenlust in een ontspannen familiale sfeer konden bijpraten.