Startpagina

Koninklijk

Comité tot

Bescherming van het

Katholiek Onderwijs

in Antwerpen

Koninklijk Cobesko VZW

Cobesko werd opgericht rond de kerstperiode van 1946, om de volkskinderen aan de toen nog parochiale scholen te steunen in hun lichamelijke en morele gezondheid. Hulp bij vakantieverblijven in open lucht, kleding, naschoolse activiteiten, en zeker niet te vergeten de Sinterklaas- en Kerstfeesten.

 

Tot eind vorige eeuw werd het voorzitterschap waargenomen door opeenvolgende Antwerpse schepenen. Chronologisch weergegeven waren dit: Jespers, Tijsmans, Van Cauwelaert, Posson, De Corte. Onze vorige- en huidige erevoorzitter, Prof. Georges De Corte, mocht het 50 jarig bestaan vieren en verwierf voor de vereniging een Koninklijke titel.

 

Reeds 70 jaar zet Cobesko zich in met als doel de morele en materiele bevordering van het vrije katholieke basisonderwijs in Antwerpen.

 

Naast hulp voor dringende noden, wordt financieel tussengekomen voor:

◾uitrusting en meubilering in kleinere scholen

◾noodzakelijke leerlingenvervoer dat niet of totaal onvoldoende wordt gesubsidieerd

◾aangepaste uitrusting voor kinderen met een handicap

◾diverse sport-en culturele activiteiten in het basisonderwijs

 

Waren het "druppels op een hete plaat"? Mogelijk, want tot onze spijt konden niet alle noden van de aangesloten scholen met het bijeengegaarde geld worden gelenigd. Vandaar dat de scholen zelf nog beroep moesten doen op ouders en weldoeners via verscheidene gekende initiatieven, zoals Bouwfondsen, marsepein-en taartenslagen, wijnverkopen, Vlaamse kermissen, e.d.m.

 

De jongste jaren werden de werkingskosten in de scholen verhoogd, maar zelfs deze broodnodige verhoogde subsidies nemen niet weg dat de financiële problematiek erg zwaar blijft doorwegen in het onderwijs.

 

Cobesko wil daarom zijn rol consequent verder blijven vervullen, tot eindelijk de dag komt dat de financiële situatie in onze scholen zonder verdere tussenkomsten of bedelpartijen gezond mag worden genoemd.

 

Zorg voor mekaar

 

Kalender

 

Lidmaatschap

 

Organigram

 

Ontdek op onze pagina de details over werking en lidmaatschap

 

Zorg voor scholen

 

 

Lijst scholen

 

 

De volledige lijst is beschikbaar op www.cska.be

of via de link.

 

 

 

 

Zorg voor leerlingen

 

Paaseieren

Sportdagen

Sinterklaas

Toneel, poppentheater, film

 

Cobesko zorgt voor rechtstreekse steun aan de leerlingen en extra's die anders niet mogelijk zijn. Helaas is het vaak bittere nood...

Maar Cobesko is ook veel meer...